Vol071模特YOYO首套写真34P嫩模YOYO嗲囡囡

Vol071模特YOYO首套写真34P嫩模YOYO嗲囡囡

血为阴,阴伤而引水以救者,阴与阴相亲也。予尝试之,多不见效。

细思痛证一条,痛字总是一个逆字。果病情相符,则为脉与病合,当照不足立法施治。

备载数方,略陈大意,添减分两,在人变通。治人实以害人,救世实以害世。

抑孰知脉之常体,仅二十四,病之变象,何啻百千。因吐泻伤中,克伐元气而致者,十居四五。

冬令乃阳气潜藏,正天一生水之际。素来声细,不作病看,有病而始见声低息短,则为不足。

若仍用时派止汗之麻黄根、浮小麦,止呃之丁香、杮蒂,未有不立见其死者也。此先医医,而后医病家。

Leave a Reply